Alapítvány

White Eagle Magyarországi Csillag Központ Alapítvány

 

White Eagle Magyarországi Csillagközpont Alapítvány

2018 őszén az Angliában lévő nemzetközi The White Eagle Lodge szervezet vezetése új alapítvány létrehozása mellett döntött a magyar munka folytatásához. Az új alapítványban az eredetileg lefektetett White Eagle alapértékek szerint és az eredeti szellemiséghez visszakanyarodva visszük tovább a munkát, White Eagle Magyarországi Csillag Központ Alapítvány néven. Az új Magyar Csillag Központ fő célja a Család szellemiségén alapuló  Testvériség létrehozása, a szeretet és jóság, a kölcsönös  tisztelet és az emberi méltóság ideáljainkat elterjesztése a világban. Alapítványunk alapító okiratba foglalt céljait és tevékenységét az alábbiakban foglaljuk össze:

Az alapítvány célja:

(…) a nemzetközi The White Eagle Lodge szervezet céljaihoz és tevékenységéhez harmonikusan igazodva és elősegítve azt, keretet adni és támogatni Magyarországon és más országokban egy, White Eagle eszméihez illeszkedő család szellemiségén és a szereteten alapuló Testvériség létrehozását. Ez a Testvériség elkötelezi magát, hogy segítse az emberiséget tudatosságuk felemeléséhez, hogy legyőzze a félelmet és spirituális fényt hozzon a földi élet minden aspektusába. Az alapítandó szervezet célja a távoli jövőben nem más, mint hogy elhozzon a földre egy olyan életminőséget, ami harmóniában van a végtelen szeretettel. A szervezet nem kíván teret biztosítani a komplex intellektuális igazságok kifejtéséhez. Ez egy olyan közösség, amely azért dolgozik, hogy stimulálja a minden szívben jelen lévő egyszerű szeretetet. A munka célja a Testvériség, és ezen a Testvériségen, elfogadáson, türelmen keresztül, az egymás iránt tanúsított tolerancián keresztül az Univerzális Testvériség létrehozása. Az írott anyagokon, kurzusokon, foglalkozásokon, a szolgálatokon keresztül, a meditációkon és a gyógyító munkában való részvételen keresztül az emberek megismerhetik a tanításokat, azok spirituális alapjait. Ez által segítséget kaphatnak lelkük harmóniájához és a harmonikus mindennapi életükhöz. A spirituális törvényekkel való harmonikus együttélés keresése az alapja a White Eagle Lodge-nak és ezt fogalmazzák meg az alapelvei.

Az alapítvány tevékenysége:

White Eagle tanításainak szerető bölcsességét használva az alapítvány az alábbi – köztük közhasznú - tevékenységek támogatását végzi és ajánlja az érdeklődőknek, gyógyulni vágyóknak és tagjainknak:

 • egészségmegőrzés, betegségmegelőzés
 • lelki gyógyító tevékenység
 • oktatási tevékenység
 • kulturális és információs, kommunikációs tevékenység

A fenti cél szerinti besoroláson belül az Alapítvány eredeti céljainak megfelelően, különösen az alábbi konkrét feladatokat tartja elsődlegesnek:

 • Lelki gyógyítás – amely a gondolat kivetítése vagy terápiás érintés által gyengéd segítséget nyújt a gyógyuláshoz. A föld és az állatok gyógyításának lehetősége csoportokban vagy otthonról.
 • Meditáció – egy egyedülálló meditációs rendszer, amely egyesíti az összpontosítás, a csend és a mantra esszenciáját, és a vizualizáció erején keresztül a finom érzékelést is fejleszti.
 • Elvonulások és kurzusok tartása különböző spirituális témákban – biztonságos tanulás és elmélyülés, elmélkedés egy gondoskodó közegben.
 • Könyvkiadás, idegen nyelvű szövegek fordítása, lapkiadás, publikálás, digitális kiadványok és hanganyagok terjesztése
 • Előadások, tanfolyamok - Az Új Korszak Bölcsesség Iskoláján keresztül a résztvevőknek lehetősége nyílik megismerni a művészeteket egy spirituális nézőpontból, az ezoterikus asztrológiát, a gyógyítást, a meditációt, a személyes fejlődést a lelki fejlődésen keresztül, a spirituális tudományokat és az ősi bölcsességet.

Az alapítvány jellege: 

 • Az alapítvány nyitott, ahhoz bármely hazai vagy külföldi természetes és jogi személy bármikor az Alapítvány fennállása alatt (…) csatlakozhat, amennyiben a kuratórium a csatlakozását elfogadta. A csatlakozás ténye a csatlakozót nem minősíti alapítóvá, alapítói jogokat nem gyakorolhat. A csatlakozót megilleti azonban az a jog, hogy javaslatot tegyen a kuratórium részére a vagyoni juttatásának felhasználására vonatkozóan.
 • Az alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

Támogatás:

Az alapítvány köszönettel fogad minden szívből jövő és céljait támogató hozzájárulást! 

CIB banknál vezetett Bankszámlaszámunk: 10700495-71140821-51100005 (CIB Bank)

Csatlakozás:

Alapítványunkhoz az alábbi szándéknyilatkozat kitöltésével csatlakozhat, melyet aláírva elektronikus formában vagy postán is elküldheti nekünk a fenti elérhetőségeinkre illetve személyesen is leadhatja azt bármely csoportvezetőnél.

>>White Eagle Csillagközpont Alapítvány - csatlakozási szándéknyilatkozat<<

>> Alapítványi beszámoló 2018 <<

>> Alapítványi beszámoló 2019 <<