Reinkarnációs emlékek

A REINKARNÁCIÓS EMLÉKEK-ben két további White Eagle élet is megjelenik, amelyet Grace világosan és részletesen idéz fel. Az első az Andokban volt, több ezer évvel ezelőtt, ahol White Eagle-t „Hah-Wah-Tah”-ként, ugyancsak egy bölcs vezérként ismerték. A róla szóló leírás rendkívül kifejező:

Emlékeim közül édesapám arca jelenik meg előttem a legtisztábban. Mégsem tudom leírni, csak azt tudom mondani, hogy vonásai szabályosak voltak, szája széles és humoros és szokatlan erő sugárzott belőle még akkor is, ha épp pihent. A tekintetét sem tudom leírni, csak kiemelni azt, hogy kivételesen kedves volt és gyengéd, mélyén egy határozott csillogással… Talán a hangja volt a legfeledhetetlenebb, mély, dallamos, ritkán emelt, mégis minden szavát tökéletesen érteni lehetett. Senki nem felejtette el hanglejtését és a szeretetet, önbizalmat, amelyet általa sugárzott; érték volt benne, jóindulat és erő, mint magában a beszélőben. Nem volt olyan, aki nem hallotta volna meg Ha-Wah-Tah minden szavát.”

A harmadik, egyiptomi életet is élénken és részletesen írja le. Ebben az életben White Eagle egy felszentelt főpap volt és Is-Ra-ként ismerték. Grace a tanítványa volt, Ra-min-ati. Újra egy emlékezetes leírással találkozhatunk White Eagle-ről, mint Is-Ra-ról. A leírás akkor szerepel a könyvben amikor Nofret, Rá-min-ati anyja először mutatja be lányát Is-Ra-nak:

„Először inkább érezte, mint látta a jelenlétét, majd egy kéz megpihent a fején és ő megfordult és tekintete megakadt a mély, ibolyaszínű szemekben, melyek kedélyesen és kedvesen néztek rá, míg rájött arra, hogy ez valaki, aki nagyon közel áll hozzá és kedves számára. Amikor beszélt és lányának nevezte őt, tudta, hogy valamikor valóban a gyermeke volt. Próbált visszaemlékezni utolsó találkozásukra, de elméje cserben hagyta. Az apa olvasott a lány gyerek-elméjében, újra mosolygott és ezt mondta: „Zavart vagy, kislányom, de légy türelemmel. Hamarosan felszáll a köd és világosan fogod látni az arcomat és érezni fogod a viszontlátás örömét.

Manapság White Eagle gyakran jelenik meg általános kinézetben, mely egy kifejezett személyiséghez sem kapcsolható. A Vízöntő korszakának hajnalát jóval megelőzve - amelynek legfőbb ideái közé tartozik az egyenlőség és a testvériség - White Eagle vallásos és társadalmi területeken is úttörőnek számított. Azon dolgozott és továbbra is azon dolgozik, hogy ledöntse a régi, Halak Időszakához tartozó társadalmi, bőrszínbeli, hitbeli és nembeli különbségeket és az ebből fakadó korlátokat. Istenre például mindig „Isten Anyaként és Apaként” hivatkozik.

Jenny Dent – Kicsoda White Eagle című írásának alapján