White Eagle arcai

Az utóbbi években, miután Grace a fény világába távozott, sokkal jobban láthatóvá vált White Eagle kapcsolata a világ összes fő vallásával. Filozófiájának egyik fő védjegye a befogadás és az univerzalitás lett. Saját szavaival:

 „Emlékeztetnénk benneteket, hogy minden ezoterikus igazság az „egy” egyszerű igazságából fakad. Szeretnénk, ha ezt az igazságot egy fa formájában képzelnétek el- a tudás fájaként, ha úgy tetszik- amely a határtalan, végtelen mennyei kertben található. Ennek a fának sok ága van, a nagyobb ágak kisebbekbe ágaznak el majd azok még kisebbekbe és még kisebbekbe, míg meg nem kapjuk a fa teljes vázát. Ezen ágak az ezoterikus igazság megszámlálhatatlanul sok nézőpontját jelképezik; de az emberek egy-egy ágba kapaszkodnak, sokszor csak egy nagyon vékony gallyba és azt gondolják, hogy övék az igazság, a teljes igazság. Ezáltal bezárják magukat egy kis fekete dobozba, amelyet mi elmének hívunk, ami így egy sötét börtönné válik. Lassan azonban minden ember szívét megérint Isten szeretete, és még lassabban, felébrednek minden élet és minden vallás egységének tudatára.”

„White Eagle arcairól” szóló közelmúltbéli beszédeimben olyan tapasztalatokat és emlékeket osztottam meg White Eagle munkájával kapcsolatban, amelyek különböző kultúrákban történtek. Amikor Tibetben jártam az egyik kolostorban, úgy érzékeltem White Eagle-t mint egy bölcs lámát. Egy csoport szerzetessel ült együtt, a tanítványaival, akik közül néhányat felismerek a mostani életemből. Tanításaiban nagyon sok olyan példát találunk, amelyekben érezhetőek a Buddhista hatások:

„A meditáció és az Istennel való egyesülés az egyik legfontosabb érték a mindennapi életben. Jobb jónak lenni, mint abba fektetni az energiát, hogy törekedjünk jót cselekedni. Jónak lenni, Isten-tudatosnak lenni, Isten-szeretőnek lenni, Isten-bölcsnek lenni többet segít az életben annál az elpazarolt energiánál, amellyel jót akarunk cselekedni. Ezért inkább válaszd a létezést, mint a lét látszatát.”

Pár évvel ezelőtt egy nagyon tiszta emlékem volt egy White Eagle-lel közös életemből, amikor ő egy Zen Mester volt. Tagja voltam egy szerzetesekből álló csoportnak akik kör alakban körülötte ültek. A hirtelen megvilágosodás útját tanította „koan”-ok segítségével. (Talán a legismertebb koan: „Milyen az egykezes taps hangja?”). White Eagle tanítása - amellett, hogy üzenete sokszor egyszerű -  mélységeket is tartalmaz, melyek ugyanolyan módon emlékeztetnek az élet titokzatosságára, mint a koanok. Tanításában a taoista hatások is megfigyelhetőek és vannak, akik kapcsolatot vélnek felfedezni Lao Ce és White Eagle között. Nagyon sok olyan White Eagle tanítás létezik, melynek lényege igazán „taoista”, például:

„Sokféle gondolatod lehet arról, hogy mit szeretnél és mit gondolsz arról, amit mi szeretnénk, amelyek nem biztos, hogy mindig pontosak. Mi azt javasoljuk, hogy, bármilyen út nyílik is meg előtted fontos, hogy lépésről lépésre haladj felé. Gondolkozz eleget, légy elfogadó és bízz. Egyik lépés vezet a másikhoz. Engedd, hogy elméd alakítható legyen. Emlékezz, hogy a spiritualitás világában az élet nem merev, hanem rugalmas, folyamatosan haladó és a harmonikus és gyönyörű állapotok felé törekszik. Csak haladj az árral!”

Az iszlámhoz kapcsolódóan is találkoztam White Eagle életével. Tanult tudósként, matematikusként és szufi szentként is emlékeztem rá.   A keresztyén világban, úgy emlékszem az Esszénus Testvérségben dolgozott Jézus korában, majd számos ezt követő inkarnációjában kis Testvériségi csoportok tagjaként azon munkálkodott, hogy újra megalapozza Jézus szeretetről szóló egyszerű tanításának igaz lényegét. Felismerhető a kapcsolat White Eagle és Szent Koluma valamint Szent Ferenc között egyaránt, melyet sok követője érzett és úgy hiszem ez a kapcsolat más szentekkel is fennáll. Ha azt kérdezik, White Eagle vajon női testben is reinkarnálódott-e, azt válaszolom: „Igen, de egyelőre a saját emlékeim között nem találtam tiszta képeket női reinkarnációjára.”

White Eagle mindig szűkszavú volt azzal kapcsolatban, hogy ki is ő valójában, és nem is állít magáról nagy dolgokat. Ahogyan azt gyakran mondja, ő a tolmácsa a „Fehér” vagy más néven „Csillag”  Testvériségnek, aki minden korban azon dolgozott, hogy az emberi fejlődést és kibontakozást elősegítse. Saját szavaival:

„Időről időre - általában a nagy szükség idején és kifejezetten a korszakváltások közötti átmenet idejében, amelyet manapság is tapasztalunk - hírnökök érkeznek vissza a Földre ebből az ősi Testvériségből, hogy különleges segítséget nyújtsanak az emberiségnek a spirituális Napba haza vezető hosszú útján. Ahogyan az emberiség mélyebbre és mélyebbre süllyed a sűrű anyagban, úgy tűnik, hogy a férfiak és nők egyre jobban bezárulnak elméjük és fizikai testük csapdájába. Így távolabb kerülnek az örök élet Forrásától, amelyből származnak.”

Jenny Dent – Kicsoda White Eagle című írásának alapján